måndag 3 september 2012

Tack, djävla apskaftsgranne...

... som får ett brev till mig, öppnar det, och sedan, några veckor senare, lämnar det i min brevlåda, EFTER att räkningen skulle varit betald.

Det är kriminellt att öppna post adresserad till någon annan.
"10 § Ett obeställbart brev som är inneslutet i kuvert eller annat omslag får öppnas endast av tillståndsmyndigheten och endast om omslaget saknar sådana uppgifter om avsändaren som möjliggör att brevet kan återställas till denne. Lag (1996:1132)."

Dum i huvudet much?!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar