fredag 7 september 2012

Spam, kap 3 (Djävlar också!)

Nu har jag läst på.

Fan också är allt jag kan säga.
I princip gäller "opt-in" när det gäller spam i EU, men det finns ett kryphål. Om avsändaren har ett "etablerat förhållande" med mottagaren, till exempel därför att mottagaren köpt något av säljaren (eller, antar jag i fallet offerta.se, begärt offerter genom deras tjänst) gäller plötsligt opt-out, givet vissa parametrar, nämligen

  1. Reklamen måste gälla avsändarens egna produkter/område eller närliggande.
  2. Det måste tydligt framgå i mailet hur man ber att slippa.


Den intresserade kan själv läsa 2008:486, §19 som är en del av marknadsföringslagen (för övrigt också den lag som reglerar vilseledande marknadsföring, som allt som har med homeopati att göra).

Fan också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar