tisdag 2 november 2010

Dagens sociomatematiska övning

Läs följande text, och svara därefter på frågorna.

A Username token is just like using basic HTTP authentication, except the token is within the SOAP message headers. It is one of the simplest and easiest security token-based solutions to implement today, and it is one of the most common as well. Many solutions today authenticate the username credentials either with a user directory or with a user database. It has proven to be a flexible approach that scales well in the enterprise today.


Fråga på G-nivån:
Hur många "Today" kan du hitta i detta stycke, del av, och representativt för, en betydligt längre text? (Svara i absolut tal, samt antal Today/mening för G med extra plus)

Fråga på VG-nivån:
Precis hur djävla less blir jag på folk som envisas med att skriva utan att låta någon korrekturläsa, när de så uppenbart är gravt inkompetenta i just det avseendet?

Fråga på MVG-nivån:
Vad fan ska jag ta mig till?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar