måndag 2 april 2012

Mer om märkliga diskussioner

Nog är det märkligt att man, bara två veckor senare, kan ha en diskussion med samma människa, som, eftersom vi båda anstränger oss för att inte missförstå, inte brusa upp, och gå in med goda intentioner och en lösningsorienterad attityd, kan lösa problemet genom att prata, på ett sätt så att vi båda kan le, vinka och ropa Godmorgon idag.

Allt kanske inte går åt helvete ändå.

Det handlar bara om att ha rätt coach.

1 kommentar: