fredag 11 maj 2012

mat och vikt

Jag undrar hur det faktum att tristess hos mig framkallar hunger relaterar till det faktum att min buk är orimligt omfångsrik.

Självinsikt lär vara bra, har jag hört, och någonstans ska man ju börja, så varför inte med buken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar